top of page

Az e-mail címem megadásával, és az adatkezelési feltételek elfogadására való kattintással kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adataimat Varnus Xaver orgonaművész weboldalának üzemeltetői a további koncerteken való részvételem céljából kezelje. Kijelentem továbbá, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

bottom of page